Co to vlastně je infračervené záření?

Co to vlastně je infračervené záření?

Základní informace

  • Infrasauny jsou zcela bezpečná zařízení, jejichž záření nemá nic společného s UV zářením ani se zářením nukleárním.
  • Infračervené (jinak také nazývané tepelné) záření – je záření o vlnové délce větší, než je vlnová délka viditelného světla.
  • Infračervené paprsky tedy nevidíme, ale vnímáme je jako teplo. Jedná se o podobný princip, jako když Slunce ohřívá Zemi. Toto „zářící teplo", zahřívá tělesa přímo, aniž by docházelo k zahřívání okolního vzduchu.

Historie infrasaun

  • „Saunování" v infračervené kabině je založeno na principu emise infračerveného záření speciálními karbonovými a keramickými zářiči, které si nechal patentovat dr. Tadaschi Ishikawa v Japonsku již v roce 1965.
  • Toto infračervené záření prohřeje tělo hluboko do svalové tkáně a k intenzivnímu pocení tak dochází již při teplotě okolo 50 °C v prostředí, které nezatěžuje organismus.
  • Po celou dobu pobytu v kabině dýcháte vzduch o teplotě 20 až 55 °C, protože 80–90 % vyzařovaného tepla vstřebá vaše tělo a jen zbytek se rozptýlí do prostoru kabiny. To je zásadní rozdíl mezi klasickou saunou a infrasaunou.