Copolyester

Materiál používaný na doplňky jako jsou slamky, některé příbory…

Jeho hlavní přednosti jsou:

  • Čirý jako sklo
  • Vysoká povrchová odolnost
  • Dobrá odolnost proti nárazu
  • Snadně umyvatelné

Nevýhodou tohoto materiálu je střední teplota tání, větší hmotnost a nemožnost recyklace.