DECT

DECT je zkratka pro Digital Enhanced Cordless Communications což se dá do češtiny přeložit jako Vylepšená digitální bezdrátová komunikace.

Obvykle pracuje na frekvenci 1,9 GHz oproti běžným dětským chůvičkám, které obvykle pracují na frekvenci 2,4 GHz. Přenos signálu je zašifrován, takže jejich provoz je více bezpečný oproti analogovým dětským chůvičkám a nemůže dojít k situaci, že Vaši sousedé uslyší Vaše plačící dítě na svém bezdrátovém telefónu.

Rozdílná pracovní frekvence digitálních dětských chůviček s technologii DECT oproti ostatním dětským chůvičkám je jejich velkou výhodou. Tím, že je přenos šifrován nedochází k rušení ani s jinými elektronickými přístroji s technologii DECT jako například s bezdrátovými telefóny.