DHA (kyselina dokosahexaenová)

Ve zdravém těhotenství je několik důležitých výživových látek, které slouží jako stavební prvky. Tři ze známějších výživových látek důležitých pro ženy v plodném věku jsou kyselina listová, jód a hořčík. Jedna výživová látka, kterou ženy moc neznají, je DHA – omega-3 nenasycená mastná kyselina. Pravděpodobně je to nejdůležitější prenatální výživová látka, o které ženy nevědí.

DHA neboli kyselina dokosahexaenová se přirozeně nachází v lidském těle, zvláště pak v šedé kůře mozkové, očích a srdci. DHA je hlavním strukturálním tukem v mozku (tvoří až 97% omega-3 tuků v mozku) a očích (tvoří až 93% omega-3 tuků v oku). V běžné potravě se DHA přirozeně nachází v mořských rybách a v mořských řasách.

Výsledky stále širších průzkumů podporují významnou úlohu, kterou DHA hraje jak pro matku, tak vyvíjející se plod i samotné dítě.

* DHA během těhotenství a kojení pomáhá významně podporovat vývoj nervové soustavy plodu a kojence (mozek, mícha), zvláště schopnost poznávání a soustředění a celkovou inteligenci a pozitivně působí na vývoj očí.
* Vývoj nervové soustavy a růst mozku miminka je nejvýraznější mezi druhým trimestrem a druhým rokem života. Právě v tomto období, kdy je potřeba DHA pro správný inteligenční vývoj dítěte nejvyšší, není organizmus plodu i dítěte schopný efektivně produkovat DHA.
* V období kolem porodu je plod prakticky plně odkázán na příjem DHA placentou od matky a novorozenec na příjem mateřským mlékem.
* Požadavky plodu na DHA jsou vysoké a představují největší zátěž pro matku zejména v období posledních 10 týdnech těhotenství, kdy dochází k zabudování až 90% všech tuků plodu.
* Příjem DHA plodu z těla matky nezávisí jen na okamžitém příjmu těchto kyselin, ale i na jejich příjmu v době před těhotenstvím.

Jaká je doporučená dávka DHA?

Denní příjem DHA z běžné potravy je 50 – 100 mg denně. Doporučovaná denní dávka pro těhotné a kojící ženy však dosahuje hodnoty minimálně 200 mg. Ve studiích bylo zjištěno, že těhotné a kojící ženy konzumují průměrně 52 mg DHA denně, tj. asi 25% této doporučené dávky. Zahrnutí DHA do stravy je nejspolehlivějším způsobem, jak zajistit dostatečné množství DHA k podpoře optimálního vývoje a funkce mozku a očí dítěte. Suplementace DHA je důležitá jak v prenatálním stadiu u matky (před těhotenstvím a v jeho průběhu), tak u kojených dětí (mateřské mléko nebo náhradní kojenecká výživa). Toto doporučení (200 mg DHA denně) bylo ustanoveno komisí výzkumného projektu PERILIP (Perinatal Lipid Nutrition), financovaným grantem EU, zaměřujícím se na konzumaci tuků v době před porodem a těsně po porodu.

Záleží na zdroji

Kromě výše uvedeného množství je také velmi důležitý zdroj DHA. DHA se přirozeně vyskytuje v tučných mořských rybách a mořských řasách. Žádoucího příjmu 200 mg DHA denně lze tedy dosáhnout konzumací jedné nebo dvou porcí mořských ryb týdně, a to včetně tučných ryb (sleď, makrela, losos). Protože však ryby z některých oblastí mohou obsahovat množství kontaminantů (např. metylrtuť, dioxiny, polychlorované bifenyly, bromované samozhášecí přísady, kamfechlor, organotin), proto se v těhotenství nedoporučuje zvýšená konzumace těchto výrobků, ale k dosažení doporučené hladiny DHA jsou pro těhotné ženy vhodné zejména zdroje rostlinného původu – řasy. Metylrtuť je zvláště toxická pro rozvíjející se mozek a může nepříznivě ovlivnit růst dítěte.

Zdrojem DHA ve výrobku Pregnium je speciálně pěstěná mořská řasa druhu Schizochytrium sp. Olej z tohoto druhu řas s vysokým obsahem DHA byl schválen rozhodnutím Rady ES 203/427/EC jako potravina nového typu. Mořské řasy jsou naprosto čistým a bezpečným zdrojem DHA pro vyvíjející se plod, dítě i těhotnou a kojící matku. Dodavatelem DHA v přípravku Pregnium je renomovaná společnost Martek Biosciences Corporation, která je inovátorem ve výzkumu a vývoji produktů z řas a je garancí kvality a bezpečnosti pro vás i vaše miminko. Společnost věnovala více než 15 let právě výzkumu a vývoji DHA pro použití v doplňcích výživy, funkčních potravinách a kojenecké výživě. life’s DHA nabízí bezpečnou vegetariánskou formu neobsahující žádné znečišťující látky a toxiny z oceánu. Je produkována z mikrořas a vyrábí se v prostorách kontrolovaných Úřadem pro kontrolu potravin a léků.

V řadě klinických studií bylo prokázáno, že dodávání DHA těhotným ženám a matkám v průběhu kojení vede k lepším ukazatelům vývoje dítěte, např.:

* k lepšímu psychomotorickému vývoji (např. koordinaci oka-ruky) ve věku 2 a půl roku
* k lepší schopnosti udržet pozornost ve věku 5 let
* kvantitativní přehled mnoha studií prokázal, že příjem DHA u matky zvýšený o 1 g denně zvyšuje IQ dítěte o 1,3 bodu
* podávání dávek DHA těhotným ženám bylo spojeno s příznivým účinkem na schopnost dětí řešit problémy ve věku 9 měsíců
* pozorovací studie ukazují, že podávání DHA během těhotenství byla spojena s lepším průběhem těhotenství, tj. o něco delším trváním (celková doba těhotenství prodloužena o 2–3 dny), menším výskytem preeklampsie (= zvýšený krevní tlak spojený s únikem bílkovin do moči, otoky dolních končetin, bolestmi hlavy), vyšší koncentrace DHA v mateřském mléce a vyšší spotřeba mořských plodů vedou k nižšímu výskytu poporodních depresí
* významné snížení počtu předčasných porodů vyplynulo z meta-analýzy uveřejněné v roce 2007
* v dotazníkové studii, které se zúčastnilo celkem 11 875 žen ve 32. týdnu těhotenství se potvrdilo, že děti matek, které nedoplňovali DHA v dostatečném množství nebo vůbec, mluvily později, měly nižší IQ, hůře se učily, méně komunikovaly s ostatními dětmi