DNR

Digital Noise Reduction – obvod pro potlačení obrazového šumu.