Digitální zoom

Při použití digitálního zoomu se přístroj pokusí o větší přiblížení snímané scény tím, že obraz zvětší a pomocí interpolace dopočítá zbylé body. Ačkoli může být funkce digitálního zoomu v některých případech užitečná, má vždy za následek zhoršení kvality obrazu. Hodnota se udává jako násobek prodloužení ohniskové vzdálenosti.