Direct

Také Pure Direct či Source Direct. Sepnutím tohoto přepínače vstupní signál neprochází obvody regulace basů, výšek loudness a balance, ale je směrován přímo do výkonového zesilovače. Tak lze snadno zvolit přímou cestu k dosažení maximální čistoty signálu.