Direct LED

  • Podsvícení Direct LED:
    • Definice: bílé LED jsou maticově rozloženy za celou plochou panelu
    • Výhody: díky této technologii dochází k rovnoměrnějšímu podsvícení panelu než u Edge LED podsvícení
    • Nevýhody: nelze dosáhnout tak tenkého provedení obrazovky jako u Edge LED technologie