Double Butted

Double Butted je označení pro dvojitě konifikované trubky rámů. Konifikací se zvyšuje síla stěn trubek rámů na vysoce namáhaných koncích trubek a v méně namáhaných částech ve středu trubky je stěna slabší. Konifikované trubky jsou oproti trubkám s konstantní tloušťkou stěny úspornější s ohledem na poměr tuhosti a hmotnosti.