Drydye

obr. 1

Drydye® je revoluční proces suchého barvení, který díky šetrným technologiím a užitím minima chemických přísad ušetří až 25 litrů pitné vody a poskytne tak vynikající a stálé výsledky barvení. Nezávislé studie potvrzují výrazné snížení uhlíkových stop v tkanině a nulové vypouštění toxických látek do ovzduší při barvení oděvů.

Výhody tohoto barvení:

  • úplná eliminace vody při procesu barvení
  • vyloučení sušení v sušičce – nedochází tak k odtoku tekutého odpadu
  • snížení spotřeby energie
  • snížené množství vypuštěných emisí do vzduchu
  • výrazně snížena doba barvení
  • využití přírodních barev – povrchově aktivní látky a pomocné chemické látky v barvivech eliminovány
  • velmi vysoké využití tohoto typu barvení se zanedbatelným zbytkem barviva
  • nevyužité barvivo je možné znovu využít
  • přibližně 95% CO2 je recyklovatelných
  • není zapotřebí častějšího barvení