Dual Flow

dual flow

Exkluzivní systém Dual Flow System je zařízení založené na dvojí regulaci vzduchu, odtahu a ventilaci. Tím je zaručena rovnoměrnost cirkulace teplého vzduchu a udržení nižší teploty dvířek trouby oproti tradičním troubám. To je vlastnost, která zvyšuje bezpečnost trouby, zvlášť v přítomnosti dětí. DUAL FLOW SYSTEM.Studený vzduch v okolí trouby je nasáván ventilátorem a je rozdělen do dvou proudů. První nasává skrze komín horký vzduch z trouby a tlačí jej ven z trouby. Druhý proud vzduchu vede přes paralelní kanál, již zchlazený vzduch prochází uvnitř dvířky a pod dvířky prostor trouby opouští.