Dvojitá lana - dvojčata

Dvoupramenné lano, nejčastěji o průměru pramene 7,0 – 8,5 mm. Značí se symbolem dvou propojených kroužků. Oba prameny se musí do karabiny postupového jištění cvakat společně, podobně jako by šlo o lano jednoduché. Tento druh lana je vhodný do hor pro volné lezení. Je u něj nejmenší pravděpodobnost přetržení na ostré skalní hraně. Po spojení obou pramenů lana uzlem lze pro slanění využít celou délku lana slanění „od štandu ke štandu“. Samotný pramen dvojčete se k zachycení jakéhokoliv pádu nesmí používat, a to ani při jištění druholezce.