ENC

ENC je řízení hlučnosti a energetické náročnosti. Zavedením ENC bylo dosaženo snížení hlučnosti, snížení energetické náročnosti o cca 70 % v porovnání s tradičním motorem.