EPOC

Know-how jak optimalizovat tréninkový plán

Suunto t6d zavádí číselnou hodnotu tréninkové zátěže, EPOC. Měřením hodnoty EPOC lze porovnávat odlišné sporty a tréninkové lekce, což pomáhá vytvořit optimální tréninkový plán. S instrumentem Suunto t6d mohou týmy sportovců, kluby nebo jednotlivci hodnotit úroveň své kondice navzájem, definovat si optimální tréninkové zatížení a změřit přínos každého tréninku. Suunto t6d využívá výsledků fyziologického výzkumu, který provádí finský výzkumný institut KIHU pro olympijské sporty ve spolupráci s Firstbeat Technologies. Tyto vědecké poznatky umožňují instrumentu Suunto t6d nabídnout uživatelům parametry z každého tréninku, které byly dříve měřitelné jen při laboratorních testech.

Jednoduchá sebeanalýza pro monitoring v reálném čase

Snadno použitelná analýza na PC spojuje tréninková data se základními informacemi o sportovci. Analýza vypočítá sedm různých fyziologických parametrů pro zjištění, že sportovec netrénuje ani příliš tvrdě ani příliš zvolna. Tyto parametry, které zahrnují EPOC, spotřebu kyslíku a energetickou spotřebu, je možné přesně měřit od klidové až do maximální srdeční frekvence poprvé mimo laboratoř. Měření jsou založená na kolísání srdeční frekvence, které se získá ze zaznamenaných dat každého úderu srdce. Možnost výměny tréninkových informací e-mailem nebo po webu otevírá nové obzory pro koučování na dálku nebo sdílení zkušeností mezi přátely.