ESP

„Electronic Shock Protection“. Jedno z mnoha pojmenování ochrany proti otřesům (také Anti-shock či Anti-skip), kterou používají mnohé CD a CD/MP3 přehrávače. Hudební data jsou načtena do vyrovnávací paměti, ze které jsou postupně uvolňována. To by mělo zabránit nechtěným přeskokům a výpadkům hudby pro několik desítek sekund až pár minut.