Eco program

Program se sníženou spotřebou pro každou situaci a normálně znečištěným nádobím.