EcoMode

Pomocí funkce Eco se přístroj přepne do úsporného režimu. Přístroj automaticky nastaví chladící prostor na +8°C, HyperFresh na +3°C a mrazící prostor na –16°C.