Elektronická evidence

Elektronická evidence výrobků BEAL prostřednictvím RFID mikročipů zaručuje jejich sledovatelnost v případě půjčování, pronajímání nebo předvádění. SW pro evidenci OOP s podporou čipování (není omezeno na výrobky BEAL) je zdarma k dispozici.