EnergySaver

Tato funkce snižuje teplotu v poslední oplachovací fázi. Použití této funkce snižuje spotřebu energie (až o 25 %) a délku programu. Nádobí může být na konci programu ještě vlhké