Expozice

Proces, při kterém je světlocitlivý filmový materiál nebo elektronický snímač vystaven působení světla a zaznamenává tak obraz.