FSC

  • Certifikační systém FSC vznikl v roce 1993 z iniciativy zástupců mezinárodních ekologických organizací, velko- i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa.

Základní myšlenkou organizace FSC je podporovat:

  • environmentálně odpovědné
  • sociálně přínosné
  • ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy

Otevřenost a transparentnost organizace FSC zachovává podporu jak nevládních ekologických organizací, tak i progresivní části lesnicko-dřevařského odvětví.