Firewire

Podobně jako přez USB můžete přes toto rozhraní připojovat stále se rozšiřující škálu perferií. Proti USB má FireWire výhodu nižšího zatížení procesoru a může být proto používáno pro ještě vyšší přenosové rychlosti dat. Toho se využívá například u externích pevných disků a nebo mechanik CD-R/W, DVD-R/W.