Friodur

Technologie Friodur spočívá v trvzení mrazem, nože se tak stávají tvrdší a odolnější a více odolávají korozi.