Funkce prázdniny

Tuto funkci je možné aktivovat ke snížení spotřeby energie spotřebiče v delším časovém horizontu. Před aktivací funkce odstraňte z chladicího oddílu všechny potraviny podléhající zkáze a ujistěte se, že jsou dveřesprávně uzavřeny. Lednice bude udržovat vhodnou teplotu.