GSM Pásmo

GSM 900 – Původní návrh mobilního telekomunikačního buňkového systému v pásmu 900 MHz, označovaný též jen jako GSM GSM 1800 – současné označení pro mobilní telekomunikační systémy DCS 1800 Obdoba GSM v pásmu 1800 MHz GSM 1900 – současné označení pro mobilní telekomunikaèní systémy PCS 1900 Obdoba GSM v pásmu 1900 MHz. Použití hlavně v USA.