HFS - Hydro Forming System

Design hliníkových trubek vyrobených technologií HFS je vytvářen tlakem horkého oleje. Do masivní ocelové formy je vložena hliníková trubka a pod obrovským tlakem je do ní pumpován olej. Tlak oleje potom roztáhne trubku do tvaru daného formou. Vypadá to sice jednoduše, ale vytvarovat trubku do finálního tvaru představuje 12 různých etap výroby.