HTML

HyperText Markup Language Jazyk používaný k popisu obsahu WWW stránek, . Do textového souboru jsou vkládány jednoduché příkazy (značky, tagy), formující jeho výslednou podobu – označují odkazy na další zdroje, označují styl písma, nadpisů, programy v Jave atd. Interpretace jazyka je závislá na prohlížeči