Head MicroGel Power

Molekuly Head MicroGel Power jsou integrovány do uhlíkových vrstev, aby vytvářely vzájemně propojený mnohoúhelníkový blok.

Ve spojení se speciálně zesílenými stěnami buněk se zvyšuje hustota a vazba mezi částicemi.

Spolu s unikátními tlumícími vlastnostmi technologie MicroGel je výsledkem dokonalé spojení síly a skálopevného pocitu.