Head YouTek

Technologie Head YouTek ™ je kombinací perfektních materiálů, které předsavují komfort a zkvalitňují herní vlastnosti rakety. Patří do kategorie „dilatantních pěn“, jejichž základem jsou chytré molekuly. Tyto molekuly reagují na vysoké i nízké rychlosti nárazu tak, že se koncentrují do určitého místa a tím vzrůstá tuhost celého rámu rakety.