Heel Lift

Technologie Heellift zvušuje úroveň v oblasti paty a tím odlehčuje zádům a páteři sjezdaře. Byla vyvinuta pro ženy, protože mají anatomicky jiné těžiště než muži. Heellift lyžařce umožňuje delší projižďky, neboť oddaluje únavu při lyžování.