Hlasový průvodce

Přístroj mluveným slovem popisuje pozici, ve které se nachází (např. vysloví položku menu) a zjednodušuje tak navigaci např. pro nevidomé, nebo v situaci, kdy není možné sledovat displej a jednotlivé položky si na něm číst.