Hlučnost

Hluk je z biologického (medicínského) hlediska zvuk, škodlivý svou nadměrnou intensitou. Účinek hluku je subjektivní (obtěžující, rušící soustředění a psychickou pohodu) a objektivní (měřitelné poškození sluchu). Hluk může mít charakter neperiodického zvuku. Periodický hluk (nadměrný zvuk tónového charakteru) typicky způsobuje poškození v místě hlemýždě zpracovávajícím příslušné frekvence. Pro měření intenzity hluku se používá nejčastěji jednotka decibel (dB), podobně jako u zvuku.

Srovnávací tabulka hluku civilizace x příroda

Civilizace Hluk Příroda
šum počítače 10dB let mouchy
tikot hodinek 20dB šustění listí
šepot 30dB větřík
hlukové pozadí v obytné čtvrti (noc) 35dB tichá zahrada
hlukové pozadí v obytné čtvrti (den) 45dB štěbetání ptáků
běžný hovor 60dB žabí kvákání
hluk v kanceláři, běžná restaurace 70dB silný déšť
hlasitá hudba, živá ulice 80dB mořské vlnobití
metro 90dB bouřka
sekačka na trávu 100dB vichřice
diskotéka, rockový koncert, motor auta ve vyšších otáčkách 110dB uragán
pneumatické kladivo vzdálené asi 1 m 120dB vodopád
letadlo vzdálené 30m 130dB výbuch sopky