Hodnotící stupnice kávy

1 + – nejméně

5 + – nejvíce

+++ středně silná káva

++++ velmi pěkná pěna

++++ vyšší obsah kofeinu

++++ velmi dobrá pro kávové automaty

++++ velmi dobrá pro espresso

++++ velmi dobrá pro cappuccino nebo Latte Macchiato

+++ dobrá jako ranní káva