Hygiene Active

Systém Hygiene Active je kombinace technologií, které chrání potraviny před stykem s nebezpečnými bakteriemi. Kombinace stříbrného filru, produkujícího ionty stříbra, vodní mlhy a modrého světla LED diod vytváří antibakteriální prostředí. Likviduje 99,9999% nebezpečných bakterií.