IP

Krytí:

 • Je konstrukční opatření, které je součástí el. předmětu.
 • Poskytuje ochranu před dotykem s živými a pohybujícími se částmi a dosahuje se jím ochrana před poškozením vniknutím cizích předmětů, prachu, vody, plynů a pod.

Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles udávané první číslicí:

 • IP 0× – Nechráněno
 • IP 1× – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších a před dotykem hřbetem ruky.
 • IP 2× – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších a před dotykem prstem.
 • IP 3× – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem.
 • IP 4× – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem.
 • IP 5× – Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem.
 • IP 6× – Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem.

Stupně ochrany proti vniknutí vody udávané druhou číslicí:

 • IP x0 – Nechráněno.
 • IP x1 – Svisle kapající.
 • IP x2 – Kapající ve sklonu 15°.
 • IP x3 – Kropení, déšť.
 • IP x4 – Stříkající.
 • IP x5 – Tryskající.
 • IP x6 – Intenzivně tryskající.
 • IP x7 – Dočasné ponoření.
 • IP x8 – Trvalé ponoření.