ISO citlivost

Citlivost je schopnost snímače nebo filmu zachytit světlo. Čím vyšší je citlivost tím kratší čas je potřeba ke správné expozici (zjednodušeně řečeno). V současnosti se citlivost měří v jednotkách ISO. Každé zdvojnásobení hodnoty ISO znamená poloviční množství světla potřebné k expozici. ISO 100 lze použít obvykle jen při velmi dobrém osvětlení, při zatažené obloze je třeba použít hodnoty vyšší – ISO 200 nebo 400.