Identifikační číslo

Každé lano BEAL je označeno individuálním identifikačním číslem IdN, umístěným na konci lana a přiloženém návodu k použití.