Invazivní

Měření probíhá zapíchnutím dvou bodců / elektrod vystupujících z přístroje/vlhkoměru do materiálu, aby bylo možné změřit jeho vlhkost.