Joliet

Rozšíření standardu ISO 9660, podporující dlouhé názvy souborů (až 64 znaků včetně mezer).