Kg MODE

Tato funkce je aktivní pouze u programů Balvna a Syntetické. Při každé fázi praní umožňuje „Kg MODE" monitorování informací o náplni v bubnu. Pokud je aktivní „Kg MODE", během prvních 4 minut praní:

  • nastaví množství potřebné vody
  • zvolí délku pracího cyklu
  • ovládá máchání podle typu zvolené látky
  • nastavuje rytmus rotace bubnu pro typ prané látky
  • rozezná přítomnost pěny, v případě potřeby zvýší množství vody během máchání
  • nastavuje rychlost podle náplně, čímž zabrání nevyvážení.

Tímto způsobem je funkce „Kg MODE" schopna zvolit nejvhodnější program pro každé individuální praní ze stovek možných kombinací praní.