Kmitočtový rozsah

Slyšitelné pásmo kmitočtů od nejnižších basů na 20 Hz přes střední pásmo okolo 1 kHz k výškám na 3 kHz až po horní hranici lidského slyšení okolo 20 kHz.

Kmitočtový (frekvenční) rozsah patří mezi základní veličiny charakterizující každé audio zařízení a jeho schopnost reprodukce signálu od nejnižších kmitočtů až po ty nejvyšší. Čím větší kmitočtový rozsah, tím lepší, věrnější reprodukce. Každý seriózní výrobce také dodává, pro jakou toleranci (měřenou v decibelech, dB) hodnoty tohoto rozsahu platí. Ideální reprodukující zařízení by tak mělo pokrývat celý tento rozsah (raději s určitou rezervou), přitom s co nejmenším zkreslením a při co nejnižší toleranci (všechny slyšitelné tóny jsou reprodukovány stejně hlasitě).