Korekce expozice

V některých případech je třeba upravit hodnoty expozice naměřené automaticky přístrojem. Pokud byste např. snímali bílou plochu (v zimě na horách), expoziční automatika vyhodnotí celou scénu jako přesvícenou a expozici sníží. Celý snímek tak potom bude podexponovaný a bílá barva se změní v šedou. K opravě slouží tzv. korekce expozice. Při jejich použití se provádí změna celkové expozice v tzv. expozičních stupních (EV). Změna o +1EV znamená, že expozice bude dvojnásobná (tedy na plochu snímače nebo filmu dopadne 2× více světla), změna o –1EV znamená, že celková expozice bude poloviční. Při korekcích expozice uživatel pouze mění celkovou expozici a nastavení správného poměru clony a času zajišťuje přístroj automaticky.