Lockout

Lockout Toto označení znamená, že vidlice, nebo tlumič jsou uzamykatelné (vidlice ztuhne a nepruží). Tato funkce je vhodná například ve stoupání kdy vidlice díky uzamčení nehoupe a neubírá energii třeba při jízdě ve stoje.

Remote Lockout Zamykání vidlice nebo tlumiče z řidítek, kde je umístěna ovládací páčka.