M-FIL (Multi Filament)

M-FIL (Multi Filament) je kombinace tří materiálu, které jsou začleněny do hlavy rakety pro zlepšení pocítění míčku při styku s raketou.