Max. rázová síla

Síla působící na osobu v okamžiku zachycení jejího pádu se nazývá rázová síla. Maximální hodnota rázové síly je definována normou a nesmí překročit hodnotu 6kN. Testuje se na pádové věži při pádovém faktoru 0,3 a závažím o hmotnosti 100kg pro statická lana typu A či 80kg pro statická lana typu B.