Min. počet pádů

Udává minimální počet pádů, které lano vydrží bez přetrhu. Testuje se na pádové věži při pádovém faktoru 1, lano je zakončeno osmičkovým uzlem. Pády jsou opakovány v intervalu 3 minut, normou požadované minimum je 5 za sebou jdoucích pádů při hmotnosti závaží 100kg pro statická lana typu A či 80kg pro statická lana typu B.