Montáž spřažených dveří

Dveře spotřebiče se jednoduše spojí s dveřmi nábytku, tím se umožní současné otevírání nebo zavírání dveří nábytku a spotřebiče.