MultiTab

Nové mycí prostředky vyžadují nové mycí technologie. Funkce MultiTab nastaví parametry myčky, jmenovitě trvání a teplotu mycího cyklu, pro použití všech druhů tablet určených do myček nádobí. Kombinace účinnosti mycího prostředku, požadované tvrdosti vody a optimálního mycího cyklu poskytují nejlepší a nejekonomičtější výsledky. Tato funkce vypne dávkování soli. Kontrolka soli se nerozsvítí. Při použití této funkce se délka programu prodlouží s cílem zlepšit při použití kombinovaných tablet výsledky mytí a sušení.