Multisportovní trénink

Pouhými několika stisky tlačítka můžete během tréninku přepínat z jedné sportovní disciplíny do druhé, například při triatlonu.