Několikanásobná ochrana proti škodám způsobeným vodou

Systém, který je tvořen kombinací technicky náročných opatření: přívodní hadice testovaná na sedminásobek provozního tlaku, ochrana před přetečením, která zabraňuje jakémukoliv nekontrolovanému zvýšení vodní hladiny, absolutně bezpečný rozvod vody uvnitř spotřebiče. Za předpokladu, že je spotřebič bezchybně připojen, zaručuje tento systém spolehlivou ochranu před škodami způsobenými vodou.